Veranderde woonsituatie

Verandert de samenstelling van uw gezin of huishouden?

Wanneer er iets in de samenstelling van uw huishouden verandert, kan dat van invloed zijn op verschillende zaken, zoals op uw huurtoeslag . Bij veranderingen kunt u denken aan een kind dat uit huis gaat, het overlijden van een partner, gaan samenwonen of een scheiding. Deze gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor:
•    uw rechten en plichten als huurder;
•    het wel of niet verkrijgen van huurtoeslag of een aanpassing van de hoogte daarvan;
•    de jaarlijkse huurverhoging; uw huishoudinkomen bepaalt namelijk of u een extra huurverhoging krijgt.

Wijzigingen in uw woonsituatie kunt u eenvoudig online aan ons doorgeven. Maakt hiervoor gebruik  van het hiervoor bestemde formulier op deze pagina.