U blijft als (meerderjarig) kind achter na het overlijden van de ouder die de woning huurder?

 

Een (volwassen) kind dat nog bij zijn ouders woont, zal in de regel niet als medehuurder worden erkend. In dat geval is in het algemeen namelijk geen sprake van duurzaam samenwonen, want het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers ‘naar zijn aard’ aflopend. Dit kan anders zijn als een inwonend (volwassen) kind vanaf zijn geboorte minimaal 35 jaar aaneengesloten bij zijn ouders woont en altijd ingeschreven is geweest op dat adres. Neem contact op met Velison Wonen om de situatie te bespreken.