Mijn partner en ik gaan uit elkaar, wat nu?

U zegt de huur eenzijdig op per de 1e van de volgende maand. U kunt niet met terugwerkende kracht eenzijdig de huur opzeggen. Ook is er geen sprake van huurachterstand. Na het indienen van de eenzijdige huuropzegging kunnen wij op verzoek naar een geldig legitimatiebewijs van u beiden vragen.

Bij een relatiebreuk bepalen de huurder en de medehuurder wie blijft wonen in de woning en op wiens naam de huurovereenkomst komt te staan. Als zij er samen niet uitkomen, kan zowel de huurder als de medehuurder de kantonrechter vragen te bepalen dat de ander de huurovereenkomst niet mag voortzetten. De rechter weegt de belangen van beide partijen af en komt tot een beslissing.