Wonen en zorg

 

Met het oog op de vergrijzing, maar ook de ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg, is het belangrijk dat onze woningvoorraad geschikt is voor zorgbehoevenden. Daarom kijken we hoe we ons aanbod voor alle kernen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoefte van ouderen en zorgbehoevenden. Onze primaire verantwoordelijkheid ligt bij het wonen, maar in onderlinge afstemming met onze zorg- en welzijn partners, kijken we ook naar vraagstukken die verder gaan dan de woning alleen.

Zorgwoning zoeken

Zorgwoningen zijn woningen voor oudere mensen, die gebouwd zijn tegen of in de nabijheid van een verzorgingshuis / verzorgingstehuis. Men noemt dit ook wel een aanleunwoning. Mensen die zorgbehoeftig zijn, vereenzamen of mensen die 75 jaar of ouder zijn kunnen (uit voorzorg) in aanmerking komen voor een zorgwoning. De aanmelding voor zorgwoningen gaat via het Servicepunt Zorgwoningen Velsen. Het aanmeldformulier voor de aanvraag van een zorgwoning kunt u aan de rechterkant downloaden.

WonenPlus-Velsen

Onze huurders van 65 jaar en ouder zijn automatisch gratis lid van WonenPlus-Velsen. WonenPlus-Velsen biedt praktische diensten die het mogelijk maken dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. WonenPlus-Velsen werkt nauw samen met woningcorporaties, maatschappelijk werk, welzijnswerk en zorgorganisaties. WonenPlus-Velsen is onderdeel van Stichting Welzijn Velsen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van WonenPlus.