Welke gegevens moet de ruilpartner inleveren?

•  Inkomensverklaring van de belastingdienst of definitieve belastingaanslag;
•  Loonstroken van laatste drie maanden;
•  Verklaring van woon- en betalingsgedrag van de huidige verhuurder;
•  Uittreksel bevolkingsregister met de gegevens van uw meeverhuizende kind(eren) (maximaal 1 maand oud).