Asbest werd sinds 1950 tot 1993 verwerkt in woningen en komt in 70% van alle Nederlandse huizen nog steeds voor. Asbesthoudend materiaal werd sinds 1950 veel gebruikt omdat het brandwerend is en goed isoleert. Toen was nog niet bekend dat asbest schadelijk voor de gezondheid kan zijn als er vezels los komen en worden ingeademd.

Sinds 1985 werd het steeds minder gebruikt en na 1991 vrijwel helemaal niet meer. Op 1 juli 1993 is het verwerken van asbest in woningen uiteindelijk verboden. Asbest is alleen herkenbaar onder de microscoop. Alleen een gespecialiseerd bedrijf kan daarom met 100% zekerheid vaststellen of ergens asbest in zit.

Klussen in uw woning

Voor sommige werkzaamheden heeft u eerst toestemming van Velison Wonen nodig. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om werkzaamheden uit te voeren aan onderdelen in uw woning waar asbest in aanwezig kan zijn. Door schuren, breken, zagen of boren in asbesthoudend materiaal kunnen namelijk asbestvezels vrijkomen. Als de door u geplande werkzaamheden niet in strijd zijn met het bovenstaande, maar u hebt het vermoeden dat er asbest aanwezig is, ga dan nooit zomaar klussen. Vraag eerst advies aan Velison Wonen.

Gaat u verhuizen?

Wanneer u verhuist uit een woning met een bouwjaar van voor 1 juli 1993, verzoeken wij u om vloerbedekking en gevelkachels (nog) niet te verwijderen. Pas als de opzichter u bij de voorinspectie heeft laten weten dat er zeker geen asbest in zit, kunt u tot verwijdering overgaan. Indien er wel asbest aanwezig is, dan zal de opzichter u hier verder over informeren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via het online contactformulier.