Wat voor gezondheidseffecten kan asbest veroorzaken?

Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Bij losgebonden asbest is dat risico dus groter. Bij hechtgebonden asbest is er volgens deskundigen geen direct risico voor de gezondheid, zolang de vezels niet los komen. U mag asbest nooit zelf bewerken of weghalen. U mag bijvoorbeeld niet in asbest boren, zagen of delen ervan afbreken. Dan kunnen er vezels loskomen. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen.