Heeft uw woning al een energielabel?

 

Iedere huurwoning in Nederland moet voorzien zijn van een energielabel. Het energielabel geeft aan hoe zuinig uw woning omgaat met energie in vergelijking met andere woningen van hetzelfde type. Velison Wonen moet  eens in de tien jaar het energielabel van haar woningen (opnieuw) vaststellen.  Hiervoor werkt Velison Wonen samen met het bedrijf PVM. De adviseur van PVM komt langs om te kijken naar de  energetische staat van de woning. Hij stelt vast welk energielabel de woning heeft.