Onderhoud

Elke woning heeft onderhoud nodig. Onderhoud omvat alle reparaties die nodig zijn om een woning in stand te houden en om een woning te verzorgen.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn huurwoning?

Het onderhoud van uw huurwoning is volgens de wet verdeeld tussen u en de verhuurder, in dit geval Velison Wonen. Velison Wonen zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte. Volgens de wet hebben de huurder en de verhuurder dus beiden een aantal verplichtingen voor het onderhoud van de woning. U kunt zeggen dat de verhuurder de plicht heeft om de woning in goede staat te houden en de huurder de plicht heeft er goed voor te zorgen. Voor een aantal onderhoudsklussen bent u dus zelf verantwoordelijk. Het gaat om reparaties die een gering en dagelijks karakter hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • het binnen schilderwerk
  • kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, schakelaars en dergelijke
  • het ontstoppen van de binnen riolering
  • het schoonhouden van de dakgoten
  • het tuinonderhoud
  • bestrijding ongedierte


In het overzicht 'Onderhoud huurwoning' op de website van de Rijksoverheid kunt u precies zien hoe de verantwoordelijkheid tussen huurder en verhuurder verdeeld is. Klik hier voor de website van Rijksoverheid.