Hoe kan ik mij aanmelden voor het serviceabonnement?

Door het aanvraagformulier op deze pagina in te vullen, te ondertekenen en aan ons op te sturen, bent u voor minimaal één jaar lid. Uw serviceabonnement klein onderhoud wordt één maand nadat de aanmelding door ons is ontvangen van kracht, altijd op de eerste dag van een nieuwe maand. Nieuwe huurders kunnen bij het ondertekenen van het huurcontract met onmiddellijke ingang een abonnement afsluiten. De abonnementsprijs wordt gelijktijdig met de huur betaald.

Direct serviceabonnement aanvragen