Bomen en buren

Elke boom is een stukje natuur en heeft daarom waarde. Maar, aan geschillen rond bomen in tuinen heeft de Rijdende Rechter bijna een dagtaak. Dat merken we bij Velison Wonen ook. Bomen zijn  vaak onderwerp van conflicten tussen buren. Als u last heeft van een boom van de buren adviseren wij u om eerst met hen in gesprek te gaan. Vertel dat u last heeft van de boom en waar de last uit bestaat.  Uw buren zijn misschien best bereid om de boom het probleem op te lossen of met u mee te denken wat een oplossing zou kunnen zijn.  Of zelfs bereid zijn de boom te verwijderen of te verplaatsen.

Overhangende takken

Heeft u last van de overhangende takken van uw buren? Dan mag u deze niet zonder overleg meteen weghalen. Ga met elkaar in gesprek over een oplossing. Stuur eventueel een brief en geef uw buren de tijd de takken zelf te snoeien.

Erfgrens

Volgens de wet moet een boom minimaal 2 meter en een heg op minimaal 0,5 meter van de erfgrens geplant moet worden. Soms mogen bomen en planten toch dichterbij de erfgrens staan. Dat geldt bijvoorbeeld als de boom, heg of struik niet hoger is dan de schutting. Ga bij bezwaren eerst in gesprek met uw buren. Daarom adviseren wij onze huurders geen bomen aan te planten.

Als ze er al staan:

  • bomen en struiken die binnen twee meter van de erfgrens staan, mogen niet hoger worden dan de maximaal toegestane hoogte van een schutting (2 meter);
  • zorg dan dat de afmeting binnen de perken blijft;
  • laat de stam niet dikker dan worden dan 10 centimeter;
  • ook mogen ze geen overlast veroorzaken. De overlast moet wel objectief beoordeeld worden.