Schoon, heel en veilig

Velison Wonen wil graag samen met bewoners werken aan een schone, veilige en leefbare buurt. Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont in uw woning en in uw woonomgeving. Plezierig wonen begint bij een goede woning, die voldoet aan de eisen van deze tijd, maar wonen houdt niet op bij de voordeur. Daarom investeren wij ook in de leefbaarheid van de woonomgeving.

Schoon, heel en veilig

‘Schoon, heel en veilig’ is ons motto. Op verschillende manieren stimuleren wij de leefbaarheid in de wijken. Onder andere investeren wij in groenvoorzieningen in binnen- en buitentuinen, het onderhouden van speelplaatsen voorzien van speeltoestellen en het schoonhouden van onze wijken.

Onze medewerkers komen dagelijks in de wijken en onderhouden veelvuldig contact met bewoners en zijn altijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat portieken van flats zijn opgeruimd, door overlast aan te pakken en te bemiddelen bij burenruzies. Aanpak van woonfraude is ook een belangrijk onderdeel om de wijk in een leefbare omgeving te behouden.

Bij de wijkgerichte aanpak werkt Velison Wonen nauw samen met andere organisaties en instanties, zoals de gemeente Velsen, welzijnswerk, overige woningcorporaties en de politie en met  bewonerscommissies. Met deze partners maken we afspraken over waar we extra aandacht aan moeten besteden in buurten en hoe we de knelpunten in de buurten met elkaar aanpakken.