Bestuur

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Velison Wonen is eenvoudig. Een transparante organisatie waar met korte lijnen en informeel wordt gecommuniceerd.

Velison Wonen heeft zeven teams: Management, Staf, Frontoffice, Wijk, Bedrijfsvoering, Reporting en Projecten. De corporatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Dienstverlenende organisatie

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en aan het verder professionaliseren van de organisatie. Snelheid, flexibiliteit en laagdrempeligheid zijn eigenschappen die wij als organisatie nastreven.