Doelgroep

Met kwalitatief goede en bovenal betaalbare huisvesting spelen we in op de doelgroep die afhankelijk is van een huurwoning. Gericht op de demografie en woningmarkt in Velsen maken we daarin onderscheid naar:

  • onze primaire doelgroep, te weten de mensen met een inkomen tot € 34.678,- (peildatum 2014), waaraan we conform de wet- en regelgeving minimaal 90% van onze vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen.
  • de groep ‘middeninkomens’: we constateren dat met deze toewijzingsregels de zogenaamde middeninkomens (€ 34.678,- tot € 43.000,-) al snel teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koopwoning. Deze groep willen we in aanbod èn toewijzing gericht gaan bedienen. Mede gelet op de voldoende omvang van de sociale woningvoorraad in Velsen, zijn hiertoe voldoende mogelijkheden.
  • de senioren: de sterke stijging van het aandeel 65-plussers, in combinatie met de dubbele vergrijzing (75+) en scheiden wonen en zorg, maakt het belangrijk om te investeren in een woningvoorraad die afhankelijk van de zorgvraag aanpasbaar is. Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen in een woning naar eigen keuze is het uitgangspunt.
  • zorgbehoevenden: we zijn er voor die mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In samenwerking met zorg- en welzijnspartners pakken we deze vragen vanuit de kern projectgewijs op.

Naast deze specifieke doelgroepen gaan we ook voor een geschikt aanbod voor starters en studenten op de woningmarkt. Kleinschalige appartementen, maar ook een complex voor studenten van de Maritieme Academie, zijn onderdeel van onze portefeuille. Met oog op de toekomst sturen we zo op een breed aanbod, erop gericht om (toekomstige) bewoners aan ons te binden.