Elkaar vinden en verbinden

Hoe het ons allemaal lukt als collega’s van Velison Wonen; met maar vierentwintig uur in een dag? Goede samenwerking, allereerst. Binnen onze club en ook daarbuiten. Dat doen we in teams, die zich kunnen inleven in onze huurders, snel en wendbaar sturen, eigenaarschap tonen en goed nadenken. Teams die initiatief nemen en zaken praktisch oplossen. Onze goede onderlinge band zorgt ervoor dat we elkaar snel weten te vinden. Zo kunnen we vlot beslissingen nemen als de situatie daarom vraagt. Wie niet groot is, moet samen slim zijn, zeggen we regelmatig, en … in verbinding staan met zijn omgeving.