Bezoldigingsbeleid

De taken en bevoegdheden van de bestuurder zijn grotendeels vastgelegd in de statuten en de arbeidsovereenkomst. In het bestuursreglement zijn aanvullende zaken geregeld. De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de directeur-bestuurders.

Bezoldiging

De functiezwaarte van de bestuurdersfuncties is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT) en conform de vastgestelde staffel (WNT-staffel), niveau E. 

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op de gelijknamige WNT-staffel voor commissarissen.