Gedragscode integriteit

Velison Wonen is open, eerlijk en transparant in haar handelen. Voor medewerkers van Velison Wonen geldt dat zij zich houden aan gedragsnormen. Integer handelen is een essentieel onderdeel van het professioneel vervullen van een functie bij Velison Wonen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij handelen volgens de uitgangspunten van de gedragscode integriteit die bij Velison Wonen geldt. Dat is belangrijk vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is bovendien een voorwaarde voor het vertrouwen dat de omgeving in onze woningcorporatie stelt.