Klokkenluidersregeling

Medewerkers van Velison Wonen hebben het recht én de verantwoordelijkheid om (vermoedens van) onregelmatigheden of misstanden van algemene, operationele en/of financiële aard, die van invloed zijn op Velison Wonen, te melden. Wij vinden het belangrijk dat op een adequate en veilige wijze dit soort zaken kunnen worden gemeld. Hiervoor is bij Velison Wonen een klokkenluidersregeling vastgesteld. De essentie van de regeling is het beschermen van medewerkers die melding doen van ernstige misstanden.