Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar?

• Ja, als u een uittreksel uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) moet meesturen. De gemeenten brengen voor het verstrekken ervan doorgaans kosten in rekening.

• Ja, als het bezwaar door Velison Wonen wordt doorgestuurd naar de Huurcommissie en deze stelt u in het ongelijk, dan brengt de Huurcommissie € 25,- bij u in rekening.