Wat staat er in het huurcontract?

In de meeste gevallen wordt een huurcontract voor onbepaalde tijd overeengekomen. Voor het aangaan en opzeggen van het huurcontract gelden bepaalde regels.

In het standaard huurovercontract staat:

  • Wie de huurder is en wie de verhuurder;
  • De huurkosten (uitgesplitst in kale huur en servicekosten);
  • Het adres en een omschrijving van het gehuurde (hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin, en dergelijke) en waartoe het gehuurde bestemd is: hier als woning bestemd tot hoofdwoonverblijf.
  • Datum van ingang van het huurcontract;
  • Opbouw van maandelijkse huurprijs en bijkomende diensten;
  • Vermelding over de jaarlijkse huurverhoging;
  • De afspraken over de onderhoudsverplichting  van huurder en verhuurder op grond van de wet;
  • De algemene voorwaarden;
  • Handtekening van de huurder en verhuurder.