Hoe werkt het woningwaarderingsstelsel?

Hoe komt Velison Wonen tot de maximale netto huurprijs?

 

Voor elke huurwoning in Nederland geldt een wettelijk vastgestelde maximale netto huurprijs. Deze wordt bepaald door kenmerken van de woning, zoals grootte, aantal kamers en de kwaliteit van de voorzieningen. Het woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kenmerken van een woning uit in punten en geeft aan wat de maximale netto huurprijs van de woning is. De WOZ-waarde heeft invloed op de punten (zie www.rijksoverheid.nl onder ‘puntensysteem en WOZ’). U vindt de specificatie van de woningwaardering van uw woning op de achterzijde van het ‘voorstel aanpassing huurprijs’. Uw huur na huuraanpassing mag niet boven de maximale netto huurprijs uitkomen.

Mijn woningwaardering klopt niet, waar kan ik dit melden?

 

Op www.huurcommissie.nl staat een huurprijscheck. Hiermee kan de puntentelling van een woning worden berekend en daarmee de maximale huurprijs. Als er zaken uit de woningwaardering niet kloppen met betrekking tot uw woning, dan kunt u dit bij ons melden. Als het nodig is, komt één van onze medewerkers ter plekke de situatie beoordelen en kan de woningwaardering worden aangepast. Dit laatste heeft doorgaans geen invloed op de hoogte van de huidige huur, maar kan wel invloed hebben op de maximale huurprijs van een woning.