Is het ook mogelijk om huurverlaging aan te vragen?

Ja, dat kan als het huishoudinkomen is gedaald tot onder de grenzen van de inkomenscategorieën, nadat er één of meer inkomensafhankelijke huuraanpassingen zijn doorgevoerd. Een inkomensdaling ontstaat door:

  • Vermindering van inkomen door bijvoorbeeld stoppen met werken.
  • Vertrek van een lid van het huishouden, waardoor inkomen van dat lid niet meer meetelt.

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Huurverlaging moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij Velison Wonen. Toon de inkomensdaling aan met een inkomensverklaring van alle leden van het huishouden en een uittreksel uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister) waarop de namen en geboortedata van alle inwoners op het adres vermeld staan.

Op welk moment kan ik huurverlaging aanvragen?

Dit kan het hele jaar door, op het moment dat u beschikt over de juiste inkomensverklaring. Voorbeeld: Stel op basis van het huishoudinkomen 2015 is de huuraanpassing vastgesteld op 4,3%. Het huishoudinkomen 2016 is gedaald tot € 36.000,-. In november 2017 beschikt u over de inkomensverklaring van 2016 en kunt u daarmee de inkomensdaling in 2016 aantonen (samen met het uittreksel bevolkingsregister). Dan kennen wij de huurverlaging toe. Als er op het moment van toekenning van huurverlaging ook sprake is van huurtoeslag, dan raden wij u aan om de huurverlaging door te geven aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u een eventuele terugvordering.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Op het moment dat uw verzoek om huurverlaging wordt toegekend wordt de huidige huur aangepast. Restanten staan vermeld.