Wat kan buurtbemiddeling voor mij betekenen?

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Velison Wonen verwijst regelmatig huurders in conflictsituaties met buren naar buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling gebeurt in onafhankelijkheid en onpartijdigheid en de bemiddelaars zijn goed getraind en worden ondersteund door een co√∂rdinator.

Voordelen van buurtbemiddeling zijn:

  • het vinden van duurzame oplossingen, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn;
  • het voorkomt dat ruzies uit de hand lopen;
  • politie en justitie blijven uit het conflict;
  • buurtbemiddeling is gratis.

Meer informatie kunt u vinden op de website van buurtbemiddeling Velsen http://www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Wilt u buurtbemiddeling inschakelen dan zijn zij bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0255-548 520
Mail: info@buurtbemiddelingvelsen.nl