Wat kan ik doen bij last?

Ruzie met de buren

 

Een burenruzie valt ook onder last. Soms veroorzaken buren overlast naar elkaar toe. Wie de veroorzaker is, is niet duidelijk. Het is zaak om via bemiddeling escalatie te voorkomen. Ook hiervoor wordt u doorverwezen naar Buurtbemiddeling Velsen.

Last? Praat erover!

Ondervindt u last van uw buren? Praat erover met elkaar. Soms beseffen mensen niet dat zij last veroorzaken, omdat niemand er wat van zegt. Door zelf het gesprek aan te gaan kan uw verstandhouding met de buren verbeteren en heeft u kans dat het probleem sneller wordt opgelost.

Melden bij de gemeente

Voor bepaalde zaken waar u last van ervaart neemt u contact op met de gemeente Velsen. Denk aan het verkeerd aanbieden van grofvuil, parkeerproblemen, hangjongeren, het onderhoud van openbaar groen en zwerfafval. De gemeente is bereikbaar op telefoonnummer (0255) 567200.