Wat gebeurt er met mijn overlastmelding?

De melding wordt geregistreerd en afhankelijk van het soort overlast doen wij navraag bij de politie en/of hulpverlenende instanties. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de veroorzaker van de overlast. Indien nodig schakelen wij dan externe partijen in om ons te helpen. Hebben wij geen rol (meer) in deze zaak, dan sluiten wij het dossier

Uw melding is niet zomaar opgelost

Contact zoeken, gesprekken voeren en dossier opbouwen. Het aanpakken van een overlastmelding kost tijd. Vaak wordt overlast pas gemeld als de irritaties enorm zijn opgelopen en is de verwachting dat het probleem binnen een week is opgelost. Dit is niet zo. Uw eigen inbreng speelt een belangrijke rol. Hoe meer u meewerkt en meldingen doet, des te makkelijker het voor ons is uw melding te behandelen. Hierbij is het ook belangrijk dat wij van meerdere huurders meldingen ontvangen.

Beƫindiging huurcontract

Een huurcontract kan niet eenzijdig beĆ«indigd worden door Velison Wonen. Alleen een rechter kan een huurcontract ontbinden. Vaak is de verwachting dat wij iemand op straat kunnen zetten. Wij hebben echter een goed en volledig dossier nodig. Onderbouwd met  klachten en verklaringen van meerdere huurders en bewijs dat bijvoorbeeld door de politie wordt aangeleverd. Een huurder is in het Nederlands recht goed beschermd.