Wat zijn de huisregels voor bezoekers bij Velison Wonen?

Wij verwachten van onze bezoekers dat zij zich respectvol gedragen en de algemeen maatschappelijk geaccepteerde omgangsvormen in acht nemen.  Zowel ten opzichte van onze medewerkers, als andere bezoekers. Eenzelfde respectvolle behandeling mag u natuurlijk ook van onze medewerkers verwachten.

Bent u van mening dat u niet correct bent behandeld door een van onze medewerkers, dan wijzen zij u op de klachtenprocedure die wij hanteren. Een formulier hiervoor kunt u afhalen aan de balie of schriftelijk, telefonisch of per e-mail aanvragen. U kunt een klacht ook via deze website melden.

Voorbeelden van ongewenst en niet-respectvol gedrag:

• schelden of met geweld dreigen om zo te proberen een gewenst resultaat te bereiken;
• beledigende opmerkingen over uiterlijk, kleding, huidskleur, seksuele geaardheid of sekse;
• met grote stemverheffing spreken;
• handtastelijk worden;
• het gebruik van geweld;
• het plegen van vernielingen, gooien en smijten met spullen.

Verder is het niet toegestaan om:

• zonder toestemming vanuit de publieksruimte het personeelsgedeelte te betreden;
• in de publieksruimte te roken, alcohol of drugs te gebruiken;
• langer dan noodzakelijk te verblijven in de publieksruimte, het is geen openbare ruimte;
• (steek)wapens mee te nemen;
• huisdieren mee te nemen (met uitzondering van geleidehonden);
• andere bezoekers lastig te vallen;
• op andere wijze overlast te veroorzaken.

Graag vragen wij uw medewerking:

• indien u in het bezit bent van een hond deze bij een huisbezoek van één van onze medewerkers in een andere ruimte te plaatsen;
• niet te roken tijdens een huisbezoek van onze medewerkers..