Privacyverklaring

Velison Wonen en uw persoongegevens

Velison Wonen werkt volgens de privacyregels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook onze website voldoet aan deze privacywetgeving.

Als u huurt bij Velison Wonen staan uw persoonsgegevens in onze administratie. Wij gebruiken uw gegevens voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om u brieven of e-mails te sturen of om u op te bellen over onderwerpen die met uw huurwoning te maken hebben. U heeft het recht uw gegevens in onze administratie in te zien. Als ze onjuist zijn, heeft u recht om Velison Wonen te vragen ze te veranderen. Dit alles is te lezen in de Privacyverklaring die u hier kunt downloaden.

Het spreekt voor ons vanzelf dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Soms geven wij uw gegevens door aan bedrijven waar we mee samenwerken. Bijvoorbeeld  aan een aannemersbedrijf dat in opdracht van ons onderhoud aan uw woning gaat uitvoeren en daarvoor een afspraak met u wil maken. Of aan een bureau dat de kwaliteit van onze dienstverlening onderzoekt.