Privacy & Disclaimer

Disclaimer

We besteden veel aandacht aan de informatie op deze website. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) actueel of onjuist. Aan de inhoud van deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Velison Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook. De (intellectuele eigendoms)rechten van deze site (waar onder teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en PDF-files) liggen bij Velison Wonen. We stellen deze website alleen voor persoonlijk en niet commercieel gebruik beschikbaar. Voor ander gebruik moet Velison Wonen schriftelijk om toestemming gevraagd worden.  

Velison Wonen heeft het recht om de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

E-maildisclaimer

De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Velison Wonen en de afzender, is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.

Privacy

Velison Wonen werkt volgens de privacyregels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook onze website voldoet aan deze privacywetgeving.

Als u huurt bij Velison Wonen staan uw persoonsgegevens in onze administratie. Wij gebruiken uw gegevens voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om u brieven of e-mails te sturen of om u op te bellen over onderwerpen die met uw huurwoning te maken hebben. U heeft het recht uw gegevens in onze administratie in te zien. Als ze onjuist zijn, heeft u recht om Velison Wonen te vragen ze te veranderen. Dit alles is te lezen in de Privacyverklaring die u hier kunt downloaden.

Het spreekt voor ons vanzelf dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Soms geven wij uw gegevens door aan bedrijven waar we mee samenwerken. Bijvoorbeeld  aan een aannemersbedrijf dat in opdracht van ons onderhoud aan uw woning gaat uitvoeren en daarvoor een afspraak met u wil maken. Of aan een bureau dat de kwaliteit van onze dienstverlening onderzoekt. 

Privacyverklaring